Vi är specialiserade på åtgärder för att förhindra penningtvätt

Vi har mångårig erfarenhet av strategisk rådgivning inom åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Vi har erfarenhet från olika typer av företag inom bank och finans samt redovisning och revision. Vår kompetens sträcker sig från övergripande nivå med lagstiftning och tillsyn till praktiskt

genomförande i affärslinjen. Vi erbjuder individuella och pragmatiska lösningar på implementering av komplicerade regelverk med fokus på penningtvättsregelverket med tillhörande arbetsrutiner och processer.

VÅra tjänster

strategi – screening – Utbildning

Strategi

Vi erbjuder strategisk rådgivning till styrelse och ledning om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Screening

Vi erbjuder screeningtjänster för hantering av AML-relaterade risker. För närvarande tillhandahåller vi databaser för att hantera inhemsk geografisk risk i Sverige.

Utbildning

Vi tar fram skräddarsydda utbildningspaket för alla nivåer anpassade till kundens verksamhet och behov.

Kontakt

Martin Ekberg, Founder

+46 76-398 66 37

martin.ekberg@inspectordupond.se